PowrótHistoria

          Do założenia tej jednostki przyczynili się dwaj mieszkańcy Krzydliny Małej Józef Gęsior oraz Franciszek Pilarski. Do nowo powstałej jednostki zaczęli wstępować rolnicy: Stanisław Nawara, Stanisław Koniarek, Józef Nawara, Edward Stachowicz, Walerian Wasilewski, Jan Romański , Władysław Wityk i Feliks Wasilewski.

W 1947r. strażacy wyjechali po raz pierwszy do pożaru. W pobliskim Domaszkowie płonie stodoła.W 1949 roku w Krzydlinie Małej wybucha pierwszy pożar, płonęła stodoła u rolnika pana Antczaka. W tym pożarze brały udział jednostki gaśnicze z fabryki "ROKITA" z Brzegu Dolnego, które dysponowały wozem typu BETWORD.

Od roku 1946 do roku 1957 strażacy z Krzydliny Małej do pożaru wyjeżdzali sikawką ręczną zaprzęganą w konie. W 1957 wybudowano nowy zbiornik PPOŻ.

W 1957 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Wołowie wyposażyła Straż w Krzydlinie Małej motopompą typu M800. Była to nagroda za czynny udział w akcjach gaśniczych.

W roku 1953 nastąpiła zmiana komendanta. Nowym komendantem został druh Walerian Wasilewski. Jednostka OSP w Krzydline Małej działa bardzo prężnie. Bierze udział w zawodach strażackich oraz propaguje różnego rodzaju akcje przeciwpożarowe. W 1961 roku bierze udział w zawodach wojewódzkich zajmując 2 miejsce.

W 1972 zostaje wybrany nowy Komendant druh Ryszard Stachowicz. W tym samym roku zostaje przydzielony samochód gaśniczy na podwoziu "ŻUKA" GLM oraz nowa motopompa typu POT M800.W czasie powodzi roku 1972 nasi strażacy biorą czynny udział, przez 3 dni pełnią nieustanne dyżury przy wałach ochronnych. W okresie suszy i wielkiego pożaru lasów w Garwole strażacy z Krzydliny również biorą udział. Powstają młodzieżowe sekcje - żeńska i męska. Młodzi ochotnicy są bardzo aktywni, chętnie biorą udziały w zbiórkach oraz ćwiczeniach. Wyjeżdżają na zawody strażackie gdzie osiągają sukcesy zdobywając czołowe miejsca i nagrody rzeczowe.
Rok 1994 przywitanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez strażaków z Krzydliny Małej.

W 1997 następuje zmiana prezesa straży i zarządu. Nowym prezesem zostaje Józef Wityk. Zostaje także powołany komitet organizacyjny który ma za zadanie zorganizować obchody 50-lecia istnienia OSP w Krzydlinie Małej , które odbyły się 15 czerwca 1997 roku.

W 2005 roku odbyły się wybory nowego zarządu OSP w Krzydlinie Małej. Prezesem został Roman Stachowicz , naczelnikiem Krzysztof Rzeszowski , skarbnikiem Kazimierz Grygiel ,sekretarzem Marcin Czernek , kronikarzem Jakub Jarmuszczak. W tym samym roku jednostka otrzymuje samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ GCBA6/32 . Pojazd ten posiada zbiornik na wodę o pojemności 6000 litrów i na środek pianotwórczy o pojemności 600l

Rok 2007 - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej otrzymuje kolejny pojazd gaśniczy - MAGIRUS GBA 2.5/16 (zbiornik wodny 2500 litrów)
Aktywna dzaiłalość Naszej Jednostki, szkolenia ochotników oraz nowocześniejszy sprzęt pozwalają nam na coraz częstszy udział w wielu akcjach.napisz


Powrót